Nasıl Çalışıyoruz?

MASA ÇALIŞMALARI

Damla Projesi, ulusal programlarında uygulanan masa çalışmaları ile gönüllülerimize farkındalık, araştırma, mukayese ve muhakeme, zamanı verimli kullanabilme, ilmi bir meclis oluşturarak sorunlara çözüm önerileri getirebilme, kendini ifade edebilme, bilgi paylaşımında bulunabilme bilinci ve becerisi kazandırabilmeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte Damla Projesinin asıl yürütücüsü olan gençlerin sürece aktif katılımı da sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda toplam 8 masa çalışması ile, gözlemlenen belli başlı sorunlara gerek program ve ziyaret etiğimiz il özelinde gerekse Türkiye ve Dünya genelinde çözüm önerileri getirilmektedir.

Spor Grubu

Resim ve Tasarım

Yayın Grubu

Oyun Grubu

Medya Grubu

Sanat Grubu

İnovasyon Grubu

Kariyer