T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinden biri olan Damla projesi gönüllülük esaslı olup insan odaklı bir çalışmadır.
Proje kapsamında gidilen illerde dezavantajlı aile, çocuk ve gençlerin hiç bir din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan katılımcı gençlerle bir araya gelmesi; kültürel değerlerin karşılıklı aktarımı ile programın yürütüldüğü yörelerdeki insanlarla, katılımcı gençlerin hayata bakış açılarının olumlu yönde etkilenmesi amaçlanmaktadır.
Damla projesinin her bir programı ülkemiz üniversitelerinde eğitim gören yerli ve uluslararası öğrencilerin oluşturduğu 40 kişilik ekiplerden oluşmaktadır. Bu ekipler projenin yürütüldüğü illerde dezavantajlı bölgelerde gönüllülük faaliyetleri yürütmektedir.
Program süresince proje kapsamındaki ulaşım (Türkiye), konaklama ve yemek masrafları Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Program sonunda katılımcı gençlerimize katılım belgesi verilmektedir.

Damla Projesi 48. Dönem Ağrı – Kadın Grubu
Proje Tarihi: 06-15 Nisan 2018

Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2018

Gönüllülük Faaliyetlerimiz
• Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşlılarımızı ziyaret,
• Sevgi Evi ve Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretleri,
• İlkokul, ortaokul ve liselerde çocuk ve gençlerle çeşitli aktiviteler,
• Köy okulu ve anaokulu duvarına resim çizme etkinliği,
• İşitme / Görme Engelliler Okulunu ziyaret ve çocuklarla çeşitli aktiviteler,
• Topladığımız kitaplar ile kütüphane kurulumu,
• Göçmenlerin eğitim gördüğü okulları ziyaret ve çocuklarla çeşitli aktiviteler,
• Şehitlik ziyareti ve mezarlıklara çiçek dikimi ile çevre temizliği,
• İllerdeki manevi büyüklerin ziyareti,
• Fidan dikimi,
• Yöre halkı ile tanışma ve akşamları dezavantajlı aile ziyaretleri vb.

Başvuru Form